Ένα σταυρόλεξο μάλλον για μεγαλύτερα παιδιά.

Το σταυρόλεξο μπορείτε να το κατεβάσετε από ΕΔΩ.

Τη λύση του μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ.


Ακολουθεί η προεπισκόπηση του σταυρόλεξου και η προεπισκόπηση της λύσης του.

Σταυρόλεξο:

Λύση:


Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο που μας έστειλε τα σχετικά αρχεία.