Τέσσερα αρχεία κειμένου, το πρώτο για τον προφήτη Ιωνά, το δεύτερο για την αγία Σκέπη, το τρίτο για τους αγίους Γαλακτίωνα και Επιστήμη, και το τέταρτο για την οσία Πελαγία. Τα τέσσερα αρχεία είναι συμπιεσμένα σε μορφή zip.

Κατεβάστε τα αρχεία από ΕΔΩ.

Ακολουθεί η προεπισκόπηση του πρώτου από τα κείμενα:
1.προφήτης Ιωνάς, 9-10-11


Ευχαριστούμε τη συνάδελφο που μας έστειλε τα παραπάνω κείμενα.
Ένα αρχείο κειμένου με τα απολυτίκια του Αγίου Νικολάου, του Αποστόλου Παύλου, της Πεντηκοστής, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επίσης περιέχει τον ψαλμό "Εξομολογείστε τω Κυρίω", και τον ύμνο "Αγνή Παρθένε Δέσποινα" του Αγίου Νεκταρίου.

Κατεβάστε το αρχείο από ΕΔΩ.

Ακολουθεί η προεπισκόπηση του κειμένου:

Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο που μας έστειλε το παραπάνω κείμενο.
Μια συλλογή από Τροπάρια και Κοντάκια των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας σε ένα αρχείο κειμένου doc.

Κατεβάστε το αρχείο από ΕΔΩ.


Ακολουθεί η προεπισκόπηση του κειμένου:

Ευχαριστούμε τον συνάδελφο που μας έστειλε το παραπάνω αρχείο.
Μια σελίδα με ερωτήσεις-αφορμές για συζήτηση, σχετικά με την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου.

Κατεβάστε το αρχείο από ΕΔΩ.


Ακολουθεί η προεπισκόπηση του αρχείου:


Ευχαριστούμε τη συνάδελφο που έστειλε το ανωτέρω κείμενο.
Μια σελίδα με ερωτήσεις-αφορμές για συζήτηση, σχετικά με την θεραπεία της αιμορροούσας γυναίκας και την ανάσταση της θυγατέρας του Ιαείρου.

Κατεβάστε το αρχείο από ΕΔΩ.

Ακολουθεί η προεπισκόπηση του αρχείου:


Ευχαριστούμε την συνάδελφο που έστειλε το ανωτέρω αρχείο.