Μια σελίδα με ερωτήσεις-αφορμές για συζήτηση, σχετικά με την θεραπεία της αιμορροούσας γυναίκας και την ανάσταση της θυγατέρας του Ιαείρου.

Κατεβάστε το αρχείο από ΕΔΩ ή ΕΔΩ.
Ακολουθεί η προεπισκόπηση του αρχείου:
Η αιμορροούσα γυναίκα και η κόρη του Ιαείρου
Ευχαριστούμε πολύ την συνάδελφο που έστειλε το ανωτέρω αρχείο.